Hizmetler

Marka İzleme

Marka bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adları, sözcükler, harfler, şekiller, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen kişi adları veya soyadları, sloganlar, ses gibi çizimle görüntülenebilen baskı yoluyla çoğaltılabilen işaretler MARKA olarak korunabilmektedir. Belirtilen hususlarda bir markanın olabilmesi için en önemli koşul ayırt edicilik özelliğinin bulunmasıdır.
 

Marka Yenileme

Tescili alınan marka, marka tescil tarihinden itibaren yenileme sürecine kadar markanın koruma hakkına sahiptir.Türk Patent Enstitüsü'nden tescili alınan marka, 10 yıllık süre için tescil edilmektedir. Marka Tescil yenileme 10 yılda bir süresiz kez yapılmaktadır. Yenileme işlemi markanın tescil tarihinden 10 yıla tekabül eden zamandan 6 ay önce başlar. 6 aylık süre zarfında yenilenmeyen marka, tescil tarihinden sonraki 6 aylık cezalı yenileme sürecine girmektedir. Belirtilen sürelerde markanın yenileme işlemi yapılmama durumunda marka MÜDDET aşamasına girer ve hükümden düşer.

Tescillen Marka Patent Danışmanlık olarak müvekkillerimize periyodik olarak, Marka Tescil Belgesinin yenileme zamanı hatırlatılmakta ve hak kayıplarının oluşmamasına özen gösterilmektedir.

Adres Değişikliği

Tescili alınan marka, marka tescil tarihinden itibaren yenileme sürecine kadar markanın koruma hakkına sahiptir.Türk Patent Enstitüsü'nden tescili alınan marka, 10 yıllık süre için tescil edilmektedir. Marka Tescil yenileme 10 yılda bir süresiz kez yapılmaktadır. Yenileme işlemi markanın tescil tarihinden 10 yıla tekabül eden zamandan 6 ay önce başlar. 6 aylık süre zarfında yenilenmeyen marka, tescil tarihinden sonraki 6 aylık cezalı yenileme sürecine girmektedir. Belirtilen sürelerde markanın yenileme işlemi yapılmama durumunda marka MÜDDET aşamasına girer ve hükümden düşer.

Tescillen Marka Patent Danışmanlık olarak müvekkillerimize periyodik olarak, Marka Tescil Belgesinin yenileme zamanı hatırlatılmakta ve hak kayıplarının oluşmamasına özen gösterilmektedir.

Ünvan Değişikliği

Marka Tescil Belgesi olan firmaların zaman içerisinde yaptıkları Adres, Unvan, Nevi değişikliklerini Türk Patent Enstitüsün siciline kayıt ettirmeleri, ileriki vadede 3. kişilerce oluşturulan hak kayıplarında işlem prosedürlerinde sıkıntı yaşatabilecektir. Bu sıkıntıların yaşanmaması adına değişikliği gösterir Ticari Sicil Gazetesi örneği ile gerekli harçların ödenmesine müteakip işlemler firmamız tarafından yapılmaktadır.

Marka Devir

Marka Lisans; markanın kullanım hakkının belli bedellerle izin verilmesi, Marka Devir ise; markanın bütün veya bir kısım haklarından vazgeçmektir.Marka Tescil Belgelerinde, Devir ve Lisans işlemleri Markanın bir kısmı ya da tümü için devredilebilir veya lisans verilebilir. Her iki işlem taraflarca hazırlanan noter onaylı sözleşmeye istinaden geçerli sayılır. Yapılan Sözleşmeler Türk Patent Enstitüsü Siciline kayıt edilmeli aksi takdirde oluşulabilecek marka hakkının 3. kişilere karşı savunması yapılamaz.

Bu sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar, sözleşme şartlarının dikkatle hazırlanması, kullanım hakkına sahip olacak ya da asıl hak sahibine sıkıntı yaşatabilecek durumların oluşmamasıdır. 
Marka Devir işlemi; markanın tüm mal veya hizmetleri için gerçekleştirilmiş ise, devreden tarafın devredilen markası ile aynı veya benzerlik taşıyan markaları bulunuyorsa, benzer markalarında devredilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Türk Patent Enstitüsü Devir işlemini yapmayacaktır.

Marka Yayına İtiraz

Marka, tescil edilerek korunmasının önemi olduğu kadar tescil sonrası korumanın devam etmesinin de önemi çok büyüktür. Çünkü firmalar tescil belgesi sahibi olduktan sonra sadece markanın yenilenme sürecinde işlem yapılacağının bilincindedir. Hâlbuki markanın bilinirliği ve kalitesinin korunması, tescil aşamasından sonra düzenli takip edilmesi ile en üst seviyeye ulaşacaktır.

Markanın tanınmışlığından haksız fayda sağlayabilecek, tüketici cephesinde ürünlerin karıştırılabileceği düzeyde yapılan marka başvurulanın Türk Patent Enstitüsü nezdinde düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Türk Patent Enstitüsü Resmi Marka Bülteninde aylık olarak yayınlanan marka başvurularının her ay düzenli olarak taranmalı, Ses, yazılış, şekilsel benzerlikler taşıyan marka başvurularının önleminin alınması gerekir. Aksi takdirde başvuru tescile bağlanacak ve daha sonra külfeti daha da ağır olacak dava süreci başlayacaktır.

Müvekkillerimizin bu mağduriyeti yaşamaması firmamız için büyük önem taşımakta olup; yayın sürecinde olan markaların düzenli olarak takibi ofisimiz tarafından yapılmakta ve benzer marka itiraz dilekçeleri, 3. kişilerce yapılan itiraza karşı görüş dilekçeleri vekillerimiz tarafından özenle ve dikkatlice hazırlanmaktadır.

Marka Savunma

Marka, tescil edilerek korunmasının önemi olduğu kadar tescil sonrası korumanın devam etmesinin de önemi çok büyüktür. Çünkü firmalar tescil belgesi sahibi olduktan sonra sadece markanın yenilenme sürecinde işlem yapılacağının bilincindedir. Hâlbuki markanın bilinirliği ve kalitesinin korunması, tescil aşamasından sonra düzenli takip edilmesi ile en üst seviyeye ulaşacaktır.

Markanın tanınmışlığından haksız fayda sağlayabilecek, tüketici cephesinde ürünlerin karıştırılabileceği düzeyde yapılan marka başvurulanın Türk Patent Enstitüsü nezdinde düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Türk Patent Enstitüsü Resmi Marka Bülteninde aylık olarak yayınlanan marka başvurularının her ay düzenli olarak taranmalı, Ses, yazılış, şekilsel benzerlikler taşıyan marka başvurularının önleminin alınması gerekir. Aksi takdirde başvuru tescile bağlanacak ve daha sonra külfeti daha da ağır olacak dava süreci başlayacaktır.

Müvekkillerimizin bu mağduriyeti yaşamaması firmamız için büyük önem taşımakta olup; yayın sürecinde olan markaların düzenli olarak takibi ofisimiz tarafından yapılmakta ve benzer marka itiraz dilekçeleri, 3. kişilerce yapılan itiraza karşı görüş dilekçeleri vekillerimiz tarafından özenle ve dikkatlice hazırlanmaktadır.

Marka Belge Düzenleme

Tescili alınan marka, marka tescil tarihinden itibaren yenileme sürecine kadar markanın koruma hakkına sahiptir.Türk Patent Enstitüsü'nden tescili alınan marka, 10 yıllık süre için tescil edilmektedir. Marka Tescil yenileme 10 yılda bir süresiz kez yapılmaktadır. Yenileme işlemi markanın tescil tarihinden 10 yıla tekabül eden zamandan 6 ay önce başlar. 6 aylık süre zarfında yenilenmeyen marka, tescil tarihinden sonraki 6 aylık cezalı yenileme sürecine girmektedir. Belirtilen sürelerde markanın yenileme işlemi yapılmama durumunda marka MÜDDET aşamasına girer ve hükümden düşer.

Tescillen Marka Patent Danışmanlık olarak müvekkillerimize periyodik olarak, Marka Tescil Belgesinin yenileme zamanı hatırlatılmakta ve hak kayıplarının oluşmamasına özen gösterilmektedir.