Hizmetlerimiz

Marka İzleme

Türk Patent ve Marka Kurum’una tescil başvurusunda bulunulan ve ilan edilen benzer ya da taklit markaların tesciline engel olmak için sizin adınıza bültenleri takip ederek benzer başvuruları tespit ediyoruz. 

Marka Yenileme


Markalar 10 yıl süre ile tescillidir. Markalardaki yenileme işlemi markaların devamı için şarttır.
 

Marka Yayına İtiraz

Bültende olan marka ile ilgili olarak, markanın ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da hak sahipliğine dayanarak ilan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde itirazda bulunabilirler.
 

Marka Devir

Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının başka bir şahıs ya da firmaya devredilmesidir.

 

Marka Savunma

Bültende ilanı yapılmış markanız için üçüncü kişiler tarafından itiraz edildiğinde itiraza karşı görüşlerinizi içeren belge ve bilgilerin 1 aylık süre içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilmesi gerekir.
 

Adres Değişikliği

Marka sahibinin herhangi bir adres değişikliği söz konusu olduğunda Türk Patent Ve Marka Kurumu kayıtlarında değiştirilmesi gerekir.

Marka Onay Ücreti

 
Markanızın tescil kararı geldiğinde iki ay içerinde belge ücretinin yatırılıp Türk Patent ve Marka Kurumuna teslim edilmesi gerekmektedir.

 
 

Ünvan Değişikliği

Marka sahibinin herhangi bir ünvan değişikliği söz konusu olduğunda Türk Patent Ve Marka Kurumu kayıtlarında değiştirilmesi gerekir.

Lisans

Marka Lisans; markanın kullanım hakkının belli bedellerle izin verilmesi. Marka Tescil Belgelerinde,lisans işlemi Markanın bir kısmı ya da tümü için lisans  verilebilir. Bu işlem taraflarca hazırlanan noter onaylı sözleşmeye istinaden geçerli sayılır. Yapılan Sözleşmeler Türk Patent ve Marka Siciline kayıt edilmeli aksi taktirde oluşabilecek marka hakkının 3.Kişilere karşı savunması yapılamaz.

Barkod

Bir verinin veya verilerin otomatik olarak hızlı ve hatasız bir şekilde başka bir ortama aktarılmasında kullanılan bir yöntemdir

Enstitü Kararlarına İtiraz

Türk Patent ve Marka Kurumunun vermiş olduğu karara Kanun Hükmünde Kararname’nin 49uncu maddesi hükümler uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

Marka Tescil Belgesi Sureti

Sahibi olduğunuz marka tescil belgenizin kaybı halinde tekrardan marka tescili belgesi için başvuru sürecine girmenize gerek yoktur. Kaybolan asıl belge için gerekli ücretler ödenerek tekrardan 15 gün içerisinde marka tescil belgesi sureti çıkartılmaktadır.

Cezalı Marka Yenileme

Normal yenileme süresi içerisinde herhangi bir yenileme talebi olmanız ise normal süre sona erdikten sonraki 6 ay cezalı yenileme süreci olarak devam etmektedir. Bu süre içerisinde cezalı yenileme yapılabilir. Cezalı yenileme harç ücreti farklı olmaktadır.

Marka Çekme / İptal

İlgili kişiler kurumdan markanın iptalini talep edebilmektedirler. Marka iptal talepleri,talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür.

Yurtdışı Marka Tescil

Size özel tekliflerimiz için lütfen
müşteri temsilcilerimize ulaşınız... 

Nevi Değişikliği

Marka sahibinin herhangi bir içerik değişikliği söz konusu olduğunda Türk Patent Ve Marka Kurumu kayıtlarında değiştirilmesi gerekir.