Ürün Kategorileri

Lisans

Marka Lisans; markanın kullanım hakkının belli bedellerle izin verilmesi. Marka Tescil Belgelerinde,lisans işlemi Markanın bir kısmı ya da tümü için lisans  verilebilir. Bu işlem taraflarca hazırlanan noter onaylı sözleşmeye istinaden geçerli sayılır. Yapılan Sözleşmeler Türk Patent ve Marka Siciline kayıt edilmeli aksi taktirde oluşabilecek marka hakkının 3.Kişilere karşı savunması yapılamaz.