Lisans İşlemleri

Ürün Kategorileri

Lisans İşlemleri

Tescil işlemi kesinleşmiş ve tescil işlemi devam etmekte olan tasarımların kullanma yetkisi Türkiye genelinde veya belirli bir bölgede geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesiyle bir başkasına verilebilir.
Lisans inhisarı lisans veya inhisarı olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisarı değildir. Lisans veren tasarım tasarım konusu ürünü kendisi kullanabileceği gibi , üçüncü kişilere aynı tasarıma ilişkin başka lisanslar da verebilir.

İnhisarı Lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de tasarımı kullanamaz.
Lisans sözleşmesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tasarım siciline kayıt edilmesi gerekir.
Lisans İşleminin Kaydı İçin Aşağıdaki Belgeler Gereklidir:
Noter tasdikli lisans sözleşmesi.
Vekaletname (Noter tasdikine gerek yoktur)
Tasarım tescil belgesi aslı