Nevi Değişikliği

Ürün Kategorileri

Nevi Değişikliği

Marka sahibinin herhangi bir içerik değişikliği söz konusu olduğunda Türk Patent Ve Marka Kurumu kayıtlarında değiştirilmesi gerekir.