Nevi Değişikliği

Ürün Kategorileri

Nevi Değişikliği

Şirketlerin nev’i değişiklikleri tasarım başvurularına da uygulanır ve başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen değişiklikler Bültende yayımlanır.
Nev’i Değişikliğin aynı şirkete ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu hallerde, talep edilen değişikliğin her bir başvuruve tescil için aynı olması koşuluyla tek bir talep yapılması yeterlidir.
İsim, nev’i değişiklikleri Sicile kayıt edilmediği sürece Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hak sahibine yapılacak bildirimlerde mevcut Sicil kaydı dikkate alınır.
Şirket nev’i Değişiklik talebinde yer alan herhangi bir beyanın doğruluğundan haklı nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Türk Patent Enstitüsü delil sunulmasını isteyebilir.