Tasarım Yayına İtiraz

Ürün Kategorileri

Tasarım Yayına İtiraz

Tasarım tescil koruma istemi ülkemizde bir tasarım başvuru yapılması esnasında tasarımın yeniliği yönünden bir araştırmaya tabi tutmamaktadır. Yapılan bir başvuru önce başvuru şekli inceleme sonrasında eğer bir eksiklik yok ise yayına çıkartılır. Bu yayın süresi 3 aydır.
Yayına çıkan bu başvurulara gerçek ve tüzel tüm kişi ve kuruluşlar gerekçelerini de sunmak şartıyla itiraz edebilir. Eğer tasarım tescile yapılan bu itiraz haklı görülürse tasarım tescili başvurusu iptal edilir.
Hangi Durumlarda İtiraz Edilebilir;
Tasarım tescili yapılan başvurular ilgili sektörünüzde ayırt ediciliği olmayan bir tasarımsa.
Dünyanın herhangi bir yerinde bu tasarım var ise
Başvuruya konu tasarım sizin tasarımlarınızla benzerlik unsurları var ise itiraz edilebilir