Tasarım Yenileme

Ürün Kategorileri

Tasarım Yenileme

Tescilli bir tasarımın koruma süresi, tescil tarihinden itibaren 5 yıl‘dır. Bu süre, 5’er yıllık dönemler halinde yenileme yapılmak koşuluyla toplam 25 yıl uzatılabilmektedir. 25 yıldan sonra tasarım kamuya mal olur ve herkesçe üretilebilme hakkını kazanır.

Tescil tarihinden itibaren 5 yıl sonrasına isabet eden periyotlardaki; yıl, ay ve gün olarak 6 ay öncesinde yenileme başvurusu yapılabilir. Bu sürenin kaçırılması halinde tescil sahiplerine 6 aylık ek bir süre tanınır. Bu sürenin de kaçırılması durumunda tasarım tescili hükümsüz olacaktır.