Ünvan Değişikliği

Ürün Kategorileri

Ünvan Değişikliği

Tasarım sahibinin isim, unvan, değiştiği hallerde bu değişiklik talebi, istenen belgeler ve ücretinin ödenmesi ile Sicile kaydedilir ve gazetede yayınlanır.
Şirket Ünvan değişiklikleri  tasarım başvurularına da uygulanır ve başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen değişiklikler bültende yayımlanır.
Değişikliğin aynı şirkete ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu hallerde, talep edilen değişikliğin her bir başvuru vetescil için aynı olması koşuluyla tek bir talep yapılması yeterlidir.