Marka Belge Düzenleme

Hizmet Kategorileri

Marka Belge Düzenleme

Tescili alınan marka, marka tescil tarihinden itibaren yenileme sürecine kadar markanın koruma hakkına sahiptir.Türk Patent Enstitüsü'nden tescili alınan marka, 10 yıllık süre için tescil edilmektedir. Marka Tescil yenileme 10 yılda bir süresiz kez yapılmaktadır. Yenileme işlemi markanın tescil tarihinden 10 yıla tekabül eden zamandan 6 ay önce başlar. 6 aylık süre zarfında yenilenmeyen marka, tescil tarihinden sonraki 6 aylık cezalı yenileme sürecine girmektedir. Belirtilen sürelerde markanın yenileme işlemi yapılmama durumunda marka MÜDDET aşamasına girer ve hükümden düşer.

Tescillen Marka Patent Danışmanlık olarak müvekkillerimize periyodik olarak, Marka Tescil Belgesinin yenileme zamanı hatırlatılmakta ve hak kayıplarının oluşmamasına özen gösterilmektedir.