Marka Devir

Hizmet Kategorileri

Marka Devir

Marka Lisans; markanın kullanım hakkının belli bedellerle izin verilmesi, Marka Devir ise; markanın bütün veya bir kısım haklarından vazgeçmektir.Marka Tescil Belgelerinde, Devir ve Lisans işlemleri Markanın bir kısmı ya da tümü için devredilebilir veya lisans verilebilir. Her iki işlem taraflarca hazırlanan noter onaylı sözleşmeye istinaden geçerli sayılır. Yapılan Sözleşmeler Türk Patent Enstitüsü Siciline kayıt edilmeli aksi takdirde oluşulabilecek marka hakkının 3. kişilere karşı savunması yapılamaz.

Bu sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar, sözleşme şartlarının dikkatle hazırlanması, kullanım hakkına sahip olacak ya da asıl hak sahibine sıkıntı yaşatabilecek durumların oluşmamasıdır. 
Marka Devir işlemi; markanın tüm mal veya hizmetleri için gerçekleştirilmiş ise, devreden tarafın devredilen markası ile aynı veya benzerlik taşıyan markaları bulunuyorsa, benzer markalarında devredilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Türk Patent Enstitüsü Devir işlemini yapmayacaktır.