Ünvan Değişikliği

Hizmet Kategorileri

Ünvan Değişikliği

Marka Tescil Belgesi olan firmaların zaman içerisinde yaptıkları Adres, Unvan, Nevi değişikliklerini Türk Patent Enstitüsün siciline kayıt ettirmeleri, ileriki vadede 3. kişilerce oluşturulan hak kayıplarında işlem prosedürlerinde sıkıntı yaşatabilecektir. Bu sıkıntıların yaşanmaması adına değişikliği gösterir Ticari Sicil Gazetesi örneği ile gerekli harçların ödenmesine müteakip işlemler firmamız tarafından yapılmaktadır.